Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ QUÝ KHÁCH TRUY CẬP TRANG WEB CỦA ITP PHARMA BIẾT NHỮNG ÁP DỤNG VỀ VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN (THEO ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI) MÀ QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP THÔNG QUA TRANG WEB NÀY.

Xin hãy đọc Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng hoặc đăng ký thông tin trên trang web này. Trang web hiện hành được quản lý bởi Công ty Cổ phần Công nghệ & Dược phẩm Quốc tế có trụ sở văn phòng tại SN 33, ngách 58, ngõ 108, đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.

– Thông tin cá nhân

Ví dụ về thông tin khách hàng mà chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại. Một số thông tin được ITP Pharma thu thập cũng có thể là dữ liệu liên quan đến một cá nhân cụ thể (“Thông tin Cá nhân”).

– Thu thập Thông tin cá nhân và mục đích của chúng tôi.

ITP Pharma thu thập và lưu trữ thông tin về việc sử dụng hiệu quả sản phẩm Công ty cũng như kinh nhiệm điều trị bệnh của khách hàng nhằm chia sẻ thông tin đến cộng đồng.

Bất kỳ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích cung cấp thông tin cho cộng đồng, và chúng tôi sẽ không lưu trữ Thông tin Cá nhân lâu hơn thời hạn cho phép của pháp luật quy định và cần thiết theo yêu cầu của mục đích này.

– Các bên thứ ba

Khi thu thập và sử dụng thông tin về khách hàng, chúng tôi có thể hợp đồng với các nhà cung cấp để hỗ trợ chúng tôi trong việc xử lý thông tin đó cho các mục đích đã được nêu ở trên đây. Những nhà cung cấp này được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin và hạn chế sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi sẽ giám sát thường xuyên trên cơ sở tuân thủ các điều khoản của pháp luật địa phương và quy định của các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung ứng và nhà thầu, các đơn vị đang xử lý Thông tin Cá nhân do chúng tôi tổ chức.

– Xử lý công bằng và an toàn Thông tin cá nhân của bạn

Đây là chính sách của chúng tôi để tiến hành các bước cần thiết nhằm bảo đảm tất cả Thông tin Cá nhân của quý khách đó chúng tôi nắm giữ được xử lý một cách công bằng và hợp pháp. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để thực hiện và duy trì Chính sách Bảo mật này. Tất cả các nhân viên/cá nhân/đơn vị xử lí dữ liệu của chúng tôi, những người có thể truy cập vào Thông tin Cá nhân đều có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật Thông tin Cá nhân của quý khách.

– Công khai Thông tin cá nhân

Nếu quý khách đăng Thông tin Cá nhân của mình lên những khu vực sử dụng chung công khai của trang web, các thông tin này có thể sẽ được truy cập bởi những cá nhân khác không thông qua chính sách bảo mật vì nó không cần được duyệt.

– Truy cập và hiệu chỉnh

Để giữ thông tin Cá nhân của quý khách được chính xác, cập nhật và đầy đủ, nếu quý khách hàng cần hiệu chỉnh thông tin đã cung cấp vui lòng liên hệ với chúng tôi thông tin cần sửa, chúng tôi sẽ cập nhật hoặc hiệu chỉnh thông tin quý khách cung cấp trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin của quý khách.

– ITP Pharma websites

Các điều khoản sau đây mô tả cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Thông tin Cá nhân vì các điều khoản này áp dụng cho website itppharma.vn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý khách để cải thiện nội dung trang web của ITP Pharma: tùy chỉnh trang web để phục vụ các mục đích nghiên cứu và tiếp thị của chúng tôi và nhằm cho các mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý khách khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật, lệnh của tòa án, hoặc chỉ thị của chính phủ.

Hãy nói với chúng tôi